Groepsaanbod begleide lotgenotengroepen.

Groepsaanbod begleide lotgenotengroepen.

Het kan fijn zijn om je ervaringen te delen met mensen die weten wat jij meemaakt, omdat zij dit herkennen. Het delen van ervaringen kan door middel van begeleide lotgenotengroepen. Je krijgt de gelegenheid jouw verhaal te doen en dat van lotgenoten te horen zodat je je gesteund en begrepen voelt.

De groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers en heeft een duur van maximaal 8 bijeenkomsten.