Vechten voor je scheiding, een aanpak voor post-relationele rouw

Een scheiding verloopt niet altijd soepel. Soms is er sprake van enorm veel pijn en verdriet vanwege zaken die zich tijdens jullie huwelijk hebben voorgedaan. Hoe hard je het ook probeert, elke keer belanden jullie weer in oeverloze discussies die uiteindelijk uitmonden in enorme uitbarstingen. Met alle gevolgen van dien, want de communicatie en het contact verslechteren snel. Jullie raken in een neerwaartse spiraal. Samen hebben jullie kinderen en je merkt dat ze er onder lijden. Soms merk je zélf dat je het belang van de kinderen uit het oog verliest omdat je continu in de ‘vechtstand’ staat. Je vreest zelfs dat er een vechtscheiding gaat komen, maar weet niet hoe je dit moet doorbreken.

Rouw
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over ‘vechtscheidingen’. In dit woord ligt de nadruk op het woord ‘vechten’. Maar naast het conflict wat zich afspeelt, is er ook een enorm verlies. Dit is niet alleen het verlies van je partner, en gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc. Met andere woorden, echtscheiding zorgt voor rouw. Deze rouw beleef je vaak alleen, je (ex)partner heeft hier geen weet van. Er wordt eenvoudig voorbijgegaan aan wat jullie beiden samen hadden en wat jullie hebben verloren.

Doel SCHIP-aanpak
Het doel van de SCHIP-aanpak is om (ex) partners weer zo met elkaar te laten verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. Die verbinding is met de scheiding verbroken. Er moet een nieuwe connectie gemaakt worden met elkaar, vooral vanwege de kinderen. Dit is geen keuze maar bittere noodzaak. Kinderen zijn vaak de dupe bij de echtscheiding. Ze lijden eronder op school en lopen een groter risico op depressie. Daarnaast kunnen scheidingskinderen een minder goede band met hun ouders ontwikkelen en hebben ze meer kans om later ook te gaan scheiden.

Nieuwe verbinding SCHIP-aanpak
Om de nieuwe verbinding als partners in ouderschap te bewerkstelligen, is het belangrijk om stil te staan bij dat wat verloren is gegaan. Stil staan bij de rouw. Het beschadigde HART moet worden geheeld, zodat het zich opnieuw kan openen. Want als jullie als ex-partners in staat zijn om samen te kijken naar de verliezen en de conflicten in de relatie, deze een plek kunt geven, schoon schip kunt maken, dan ben je in staat om samen te werken in je ouderschap.

Gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar
Als licentiehouder en gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar kunnen wij jullie begeleiden in het proces om jullie relatie af te sluiten om daarna het gezamenlijk ouderschap vorm te geven.  De grondleggers voor de SCHIP-aanpak zijn Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel. Zij schreven het boek Vechten voor je Scheiding, Schipbreuk geslaagd. Op de website www.schipaanpak.nl vind je nog meer informatie over de SCHIP-aanpak. De afkorting

SCHIP  heeft overigens de volgende betekenis:

  • fase 1: Samenkomen
  • fase 2: Conflict- en verliesverheldering
  • fase 3: Helpend Horen
  • fase 4: Intergratie
  • fase 5: Partners

De kern van de SCHIP-aanpak is aandacht voor Rouw én Herstel van vertrouwen.