Visie

De naam van mijn praktijk “De Context” staat voor de totale omgeving waarin iets betekenis krijgt. De mens is immers een sociaal wezen. Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties.

Dit netwerk omvat zowel de huidige relaties als die uit het verleden en de toekomst. Contextueel werken houdt in dat wordt gezocht hoe gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen, met trouw van mensen aan het gezin van herkomst. Meerzijdige partijdigheid is de grondhouding van mij als therapeut. Het betekent dat ik wisselend partijdig ben met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog leven, aanwezig of afwezig zijn, of zelfs nog geboren moeten worden. Hoe gaan jouw ouders en grootouders om met verlies? Door deze verhalen te leren kennen ga je op een andere manier naar jouw verlies kijken.

Het logo van mijn praktijk is een boom. Voor mij een belangrijk symbool voor verlieservaringen. Een boom staat synoniem voor ontmoetingsplaats, herinneringen, levensboom, overleven, wijsheid, onderdak, bescherming, zuurstof en stabiliteit en is daardoor van levensbelang. Het leveren van hout om te bouwen, brandstof voor vuur, sterk en flexibel. Bomen kunnen zich aanpassen aan de omgeving en seizoenen. Er zijn momenten van leven in de lente, van groei in de zomer, van herfststormen en periode van rust in de winter.